Biomassa

Biomassa

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergisting of vergassing van organische materialen. Deze vorm van energie wordt ook wel bio-energie genoemd. Bio-energie wordt gemaakt uit materialen als houtafval, GFT en mest. Deze bron kan gebruikt worden als groene stroom, als brandstof voor auto’s of als aardgas.

Hoe werkt biomassa?

Biomassa kan op verschillende manieren worden omgezet in energie:

  • Verbranding: Wanneer droge biomassa verwarmd wordt, komt er warmte vrij die gebruikt wordt om een stroomturbine aan te drijven. De energie die door de turbine wordt opgewekt, wordt als groene stroom verkocht.
  • Vergisting: Ook met natte biomassa kan energie worden opgewekt. Door dit in een zuurstofarme omgeving te vermengen met een gistcultuur, wordt de biomassa afgebroken tot onder meer methaangas en ethanol. Dat wordt veroorzaakt door biologische processen. Hieruit ontstaat biogas en bio-ethanol, dat gebruikt kan worden als brandstof voor auto’s.
  • Vergassing: Bij temperaturen boven de 850°C wordt de biomassa omgezet in waterstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen. Door een proces van onder meer zuivering en verdere bewerking, wordt het gas uiteindelijk in het aardgas geïnjecteerd.

Er zijn nog enkele andere manieren om bio-energie op te wekken. Zo kunnen zaken als houtafval worden geperst tot briketten, dat gebruikt kan worden als brandstof.

Voordelen van biomassa

De voordelen van bio-energie:

  • Het is relatief goedkoop in vergelijking met andere vormen van duurzame energie, maar duurder dan het gebruiken van fossiele brandstoffen;
  • Bio-energie is CO2-neutraal;
  • Bij het verbranden van biomassa wordt meteen het afval opgeruimd;
  • Bij het proces wordt gebruikgemaakt van goed ontwikkelde technologie;
  • Biomassa is voorradig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie en zonnepanelen die afhankelijk zijn van het weer;
  • Biomassa is overal waar mensen zijn.

Nadelen van biomassa

De nadelen van bio-energie:

  • Bij het omzetten van biomassa en afval in energie, komen er gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu;
  • Biomassacentrales liggen vaak op afgelegen plaatsen, wat ervoor zorgt dat er lange buizen onder de grond liggen die niet alleen duur zijn maar ook de natuur in de war schoppen;
  • Er is niet voldoende plek ruimte voor het laten ‘groeien’ van bio-energie;
  • Bij het proces wordt gebruikgemaakt van goed ontwikkelde technologie;
  • Bio-energie is voorradig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie en zonnepanelen die afhankelijk zijn van het weer;
  • Bio-energie is overal waar mensen zijn.

Wil je meer weten? Lees meer informatie over groene energie, zonnepanelen of bijvoorbeeld windenergie. Haal jij het liefst groene stroom in huis? Doe dan de test met de energievergelijker en ontdek welke energieleverancier het best past bij jouw situatie en voorkeuren.

Ga terug naar de soorten energie

Copyright © 2023 Energieleveranciers.be Naar boven