Wanneer gaat mijn nieuwe energiecontract van start?

Het nieuwe contract gaat pas in op de vervaldatum van het oud contract. In België zijn energieleveranciers bij het afsluiten van een energiecontract verplicht om de vorige leverancier te contacteren. Zij regelen de overdracht onderling. U hoeft dus niet aan uw huidige energieleverancier te melden dat u gaat overstappen naar een nieuwe leverancier. Houd wel rekening met de opzegtermijn van één maand. Lees voor meer informatie over hoelang overstappen van energieleverancier duurt.

Meterstanden doorgeven

Uw nieuwe leverancier moet op tijd melding kunnen doen van de overstap aan de netbeheerder. Dit moet minstens een maand op voorhand gebeuren, zodat de netbeheerder tijd heeft om de meterstand op te vragen. Wanneer u de meterstand niet doorgeeft, zal de netbeheerder een schatting maken op basis van uw vorige verbruiksgegevens. Dit kan echter negatief uitpakken op eindafrekening, maar ook uw nieuwe voorschotbedrag kan verkeerd geschat worden.

Slotfactuur

De netbeheerder geeft vervolgens de meterstand door aan uw oude energieleverancier, zodat deze laatste de slotfactuur kan opmaken. De nieuwe leverancier krijgt van hem de nodige informatie om hem te helpen bij het bepalen van het voorschot dat u aan hem zal moeten betalen. Lees meer informatie over de eindafrekening bij overstappen.

Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen? Dan is het raadzaam om over te stappen in de maand waarop uw meterstanden worden opgenomen. U verliest op die manier geen geproduceerde stroom. U heeft namelijk een volledig jaar nodig om optimaal te kunnen profiteren van uw zonnepanelen. Tussen april en september produceren uw zonnepanelen meer dan 70% van de totale jaarproductie. Uw verbruik is echter evenrediger verdeeld, maar in de winter verbruikt u zelfs nog iets meer. In de winter compenseert u het overschot aan energie van de zomer.

Van tweevoudige naar enkelvoudige meter

Ook bij het overschakelen naar een andere meter is de timing belangrijk. U kunt het beste zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder, overstappen naar een andere meter. Wanneer de netbeheerder de enkelvoudige teller plaatst, neemt hij de meterstand van uw dag- en nachtteller op. Anders ontvangt u mogelijk een tussentijdse afrekening welke ervoor kan zorgen dat uw terugdraaiende teller één jaar geen voordeel met zich meebrengt.

Keer terug naar de veelgestelde vragen of zoek naar de goedkoopste energieleverancier.

Copyright © 2024 Energieleveranciers.be Naar boven