Blog

Is uw eindafrekening energie te hoog?

Is uw eindafrekening energie te hoog?

Jaarlijks ontvangt u de eindafrekening energie. Maar begrijpt u de onderdelen ervan en belangrijker nog controleert u of het bedrag klopt? Wij zijn op onderzoek uitgegaan om te kijken wat van belang is bij de afrekening.

Hoe komt de eindafrekening tot stand

De netbeheerder vraagt u jaarlijks om de meterstanden door te geven van uw elektriciteits- en/of gasmeter. Deze worden vervolgens door de netbeheerder verstuurd naar uw leverancier en deze maakt voor u de eindafrekening op. Is deze hoger dan de door u betaalde maandelijkse voorschotbedragen? Dan zult u nog een rekening moeten betalen. Lager? Dan zal uw leverancier u het verschil terugbetalen of verrekenen met de komende voorschotfacturen.

Onduidelijke eindafrekening

Vaak is de eindafrekening lastig te lezen. De energieprijs is opgebouwd uit meerdere onderdelen zoals onder meer de prijs per kWh of distributienettarieven. De prijs per kWh kan maandelijks veranderen en de laatste verandert jaarlijks (maar niet precies op het moment van uw afrekening..). Om zelf per maand te controleren of het bedrag klopt aan de hand van uw verbruik is bijna onbegonnen werk, omdat u dan alle elementen die de totaalprijs bepalen zal moeten berekenen en optellen.

Daarnaast verschilt de terminologie van de kosten ook nog eens tussen de verschillende leveranciers. Waardoor het nog lastiger is om de eindafrekening te checken.

Controle!

  • Kloppen de tarieven met de tarieven zoals overeengekomen in uw contract? Controleer daarbij ook of de eenmalige welkomskorting -als van toepassing- in mindering is gebracht.
  • Kloppen de meterstanden met de meterstanden die u heeft doorgegeven aan uw netbeheerder?
  • In de eindafrekening staat meteen het nieuwe voorschotbedrag vermeld. Is deze correct? Natuurlijk ontvangt men liever geld terug bij een eindafrekening, maar het teveel betaalde geld had u beter op uw spaarrekening gezet.

 Vragen naar aanleiding van de afrekening

Begrijpt u de berekening van de afrekening niet of heeft u een vermoeden dat deze niet klopt? Neem dan in eerste instantie contact op met uw leverancier. Deze moet u moeten helpen met al uw afrekeningsvragen.

Bent u ontevreden met de uitleg van uw energieleverancier? Dien dan een formele klacht in bij deze leverancier. Op de website van uw leverancier kunt u terugvinden hoe u deze klacht moet indienen. Wellicht moet dit per aangetekende post of kan dit ook online. Moet het per post, dan is het altijd beter om dit per aangetekende post te doen. Zodat u een officieel bewijs heeft van de verstuurde klacht.

Heeft de energieleverancier op uw klacht gereageerd, maar u bent nog steeds niet tevreden met het antwoord? Dan kan de Ombudsman Energie bemiddelen bij het geschil tussen u en de energieleverancier. Op de website kunt u precies nalezen hoe de werkwijze is van de Ombudsman en staan er voorbeeldgeschillen omschreven.

U moet betalen

Mochten uw voorschotbedragen te laag zijn gebleken dan kan de eindafrekening u soms op een zeer onprettige manier verassen. Mocht het bedrag meer zijn dan u ineens kunt betalen? Bel dan zeker met de energieleverancier en stel voor om het bedrag in delen af te betalen. Helaas zal dit wel bovenop u al lopende voorschotbedragen komen, maar het geeft u de mogelijkheid om niet ineens een grote som geld op te moeten hoesten.

Is uw leverancier wel de goedkoopste?

Uw eindafrekening is meteen een goed moment om te controleren of uw leverancier wel de goedkoopste is. U kunt met uw onze simulator uw factuur vergelijken met huidige aanbiedingen energieleveranciers en stap over als blijkt dat u elke maand teveel betaalt aan uw huidige leverancier. Helemaal als u niet tevreden bent over de dienstverlening van uw leverancier. U mag overigens ook uw rekening naar ons doorsturen en wij controleren of de eindafrekening juist is en of u misschien goedkoper af bent om naar een andere leverancier over te stappen.

Copyright © 2023 Energieleveranciers.be Naar boven