verbrekingsvergoeding

Verbrekingsvergoeding

Een verbrekingsvergoeding of opzegvergoeding is de prijs die men moet betalen wanneer het energiecontract voortijdig wordt stopgezet. In september 2012 is de verbrekingsvergoeding afgeschaft voor gezinnen en voor zelfstandigen en KMO’s (Kleine of Middelgrote Ondernemingen) die onder een vastgesteld verbruik zitten. Zelfstandigen en KMO’s boven een bepaald verbruik, betalen nog wel de verbrekingsvergoeding. Met het afschaffen van de verbrekingsvergoeding voor gezinnen en KMO´s wil de regering de mobiliteit op de energiemarkt bevorderen.

Gezinnen

Gezinnen kunnen op elk moment hun contract voor elektriciteit of gas beëindigen. Het maakt daarbij niet uit welke datum op de factuur is vermeld. Het contract kan net gestart zijn of het kan gaan om een lopend contract dat al een keer stilzwijgend is verlengd. Let wel op de voorwaarde dat u de minimum opzegtermijn van één maand hanteert. Op die manier krijgt de energieleverancier de kans uw contract om te zetten en de meterstanden te registeren. Dat betekent dat dit contract ten vroegste na één maand kan starten.

Zelfstandigen en KMO’s

De regels voor gezinnen gelden ook voor zelfstandigen en KMO’s, zolang het totale jaarlijks gasverbruik kleiner is dan 99.999 kWh en het totale jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner is dan 49.999 kWh. Verbruikt u meer? Dan kunt u het beste opzeggen op de einddatum die vermeld staat in uw contract, omdat u anders wel de verbrekingsvergoeding moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot een bedrag dat gelijk is aan drie maanden voorschot.

Geen verbrekingsvergoeding bij wanbetaling

Een energieleverancier mag de consument geen verbrekingsvergoeding aanrekenen wanneer de leverancier het energiecontract beëindigt wegens wanbetaling. De leverancier is verplicht gezinnen twee maanden de tijd te geven zodat u een nieuwe energieleverancier kunt vinden.

Fusie, overname of overdracht klantenbestand

Gaat uw bedrijfssamenstelling veranderen? Lees altijd de algemene voorwaarden van uw energiecontract. Daarin staat wanneer u en uw leverancier het contract kunnen beëindigen.

Keer terug naar de energie begrippen of ga op zoek naar de goedkoopste energieleverancier.

Copyright © 2024 Energieleveranciers.be Naar boven