Sociaal tarief

Sociaal tarief

Het sociaal tarief is de elektriciteits- en/of aardgasprijs die lager ligt dan het normale tarief. Dit speciale tarief wordt ook wel de sociale maximumprijs genoemd. Alleen mensen die tot bepaalde categorieën behoren, kunnen gebruikmaken van dit tarief. Deze mensen worden ook wel beschermde klanten genoemd. Beschermde klanten genieten ook van enkele andere voordelen. Zo hoeven zij, wanneer een meteropnemer drie keer opnieuw moet langskomen om de meterstanden op te nemen, deze derde keer niet te betalen.

Wanneer heeft u recht op het sociaal tarief?

Beschermde klanten kunnen in vier categorieën worden ingedeeld.

  1. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan het sociaal tarief toekennen aan bijvoorbeeld personen met een blijvende arbeidsongeschiktheid of mensen die in een integratieproces zitten.
  2. De Rijksdienst voor Pensioenen kan het sociaal tarief toekennen aan mensen in de vorm van bijvoorbeeld een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
  3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn kan het sociaal tarief toekennen aan bepaalde mensen in de vorm van bijvoorbeeld een leefloon of maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen wordt.
  4. Wanneer u een woning huurt hebt u in sommige gevallen recht op het sociaal tarief, bijvoorbeeld wanneer u in een appartementsgebouw woont dat verwarmd wordt met aardgas.

Lees meer over de voorwaarden van dit tarief op de website van CREG, Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het gas.

Hoe wordt het sociaal tarief berekend?

Dit speciale tarief wordt twee keer per jaar berekend op basis van de laagste commerciële tarieven op de markt van leveranciers van gas en elektriciteit. Het tarief is gelijk in heel België, ongeacht de leverancier. Het tarief bestaat uit de energiecomponent, evenals de distributie- en vervoersnettarieven. Daarnaast dient ook onder meer de btw en de federale bijdrage betaald te worden.

Kom ik in aanmerking voor het sociaal tarief?

Sinds 2009 hoeft u niet meer zelf stappen te ondernemen om van het sociaal tarief te profiteren. Het wordt namelijk automatisch toegekend door leveranciers als bij tot een van de genoemde categorieën hoort. U kunt op deze website bekijken of u in aanmerking komt van dit tarief en voor hoelang.

Heeft u gevonden wat u zocht? Keer terug naar de begrippenpagina of lees meer over de prijs van elektriciteit.

Copyright © 2023 Energieleveranciers.be Naar boven