Netbeheerder

Netbeheerder

Een netbeheerder of ook wel distributienetbeheerder, verzorgt de feitelijke distributie en transport van elektriciteit en aardgas aan particulieren en bedrijven. Ook is de netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg van netten. Met het ‘net’ wordt het elektriciteits- en gasnetwerk bedoeld. Ook doet de netbeheerder de jaarlijkse meteropname in uw buurt. Op de website van VREG kunt u vinden bij welke netbeheerder u bent aangesloten. Er wordt onderscheid gemaakt in elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. Ook is er één beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, dat is Elia.

Wat doet een netbeheerder?

Om het transport van elektriciteit zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft een netbeheerder ook nog andere taken. Zo stuurt hij twee keer per jaar iemand naar u toe om de meterstand op te nemen. In de tussenliggende jaren doet u dat zelf middels een meteropnamekaart. De netbeheerder zorgt ervoor dat deze meterstanden bij de energieleverancier terechtkomen. De meterstanden kunnen gebruikt worden om het voorschotbedrag te bepalen of een eindafrekening. Daarnaast stelt de netbeheerder u ook op de hoogte wanneer u zelf uw meterstanden moet opnemen.

Distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas:

Aardgasdistributienetbeheerders

Als u energie vergelijkt met Levver, vindt u in het detailoverzicht van de energieproducten om welke netbeheerder het gaat. De prijzen kunnen verschillen per netbeheerder, echter kunt u niet kiezen voor een andere netbeheerder. Elk gebied heeft een bepaalde netbeheerder. Wanneer u gaat verhuizen, kan het zijn dat u een andere distributienetbeheerder krijgt.

Verschil tussen een netbeheerder en een energieleverancier

Het is goed te weten met welke vragen u terechtkunt bij uw netbeheerder en wanneer u het best naar uw energieleverancier kunt stappen. Een distributienetbeheerder moet ervoor zorgen dat het elektriciteits- en aardgasnet goed en veilig werkt. Storingen met de aansluiting en het distributienetwerk kunt u melden bij de netbeheerder. Ook voor stroomschade kunt u terecht bij de netbeheerder. Vergeet niet ook de schade te melden bij uw verzekeringsagent.

Energieleveranciers verkopen energie aan consumenten of bedrijven. Ook nemen zij informatie van de netbeheerder mee in de facturatie. U ontvangt uw factuur dan ook van uw energieleverancier en niet van de netbeheerder. Wanneer u vragen heeft over de rekening kunt u zich wenden tot de energieleverancier.

Goed om te weten:

Keer terug naar de begrippen over energie of start met energieprijzen vergelijken.

Copyright © 2023 Energieleveranciers.be Naar boven