Blog

7 belangrijkste weetjes over windmolens

7 belangrijkste weetjes over windmolens

Vlaanderen heeft als doelstelling om in 2030 40% van haar energie op te wekken uit groene energiebronnen. Hiervoor zullen er de komende jaren onder meer veel windmolens worden geplaatst. Maar wat is nu voor ons belangrijk om te weten over de windmolens? Wat is windenergie? Wij zetten voor u de zeven weetjes over windmolens op een rij.

Tien weetjes over windmolens

1. Er vliegen maar weinig vogels tegen een windmolen

In de hele wereld vliegen er jaarlijks zo’n 150.000 vogels tegen een windmolen aan. Veel?! Nee, zeker niet. Als u weet dat er meer dan 100 miljoen aan hun einde komen doordat ze tegen een raam aan vliegen. Of doordat bij 500 miljoen vogels een kat ze te slim af was. Zelfs door auto’s gaan al 60 miljoen vogels elk jaar dood.

Daarbij merken de vogels deze molens al van 3 km afstand op.

2. Windmolens gebruiken zeer weinig energie

De energie die bij de productie en installatie van de molen wordt verbruikt wordt al binnen circa drie maanden terugverdiend! De opgewekte stroom is emissievrij en daarmee zijn de windmolens de meest duurzame hernieuwbare energiebron. Dus een knap staaltje groene energie.

3. Uw elektriciteitsrekening wordt 8 euro duurder met enkel windmolens

Als heel Vlaanderen haar elektriciteit uit enkel windmolens zou weten op te wekken – zonder daarvoor een subsidie te krijgen- dan zou uw factuur maar 8 euro per maand stijgen.

4. Windmolens staan maar 5% van de tijd stil

De molens staan bijna nooit geheel stil. 95% van de tijd draaien ze om energie te kunnen opwekken.

5. 33.000m2 zonnepanelen zijn er nodig voor 1 windmolen

Om evenveel energie op te wekken met zonnepanelen als met 1 enkele windmolen moet u al gauw zo’n 33.000m3 zonnepanelen instaleren!

6. Een windmolen geeft u geen geluidsoverlast

Wanneer u op 500 meter van de windmolen afstaat dan hoort u maar 35 decibel aan geluid. Dit is te vergelijken met het geluid van een koelkast. De wind zelf zal meer geluid maken dan de molen.

7. 1.400 huishoudens krijgen energie door 1 windmolen

Een windmolen kan 1.400 huishoudens van energie voorzien.

Wilt u ook voordelige en verantwoorde energie?

Vergelijk de tarieven op onze site energieleveranciers.be. Hier heeft u de mogelijkheid om enkel voor groene energie te kiezen.

Copyright © 2023 Energieleveranciers.be Naar boven